Ze względu na specyfikę biegu wyniki znajdują się tutaj
Uczestnik Rocznik