REGULAMIN I EDYCJI WYDARZENIA  ‘’DEEP V BIEG DZIECI’’ 28.11.2020
CEL IMPREZY:

Promocja terenów rekreacyjnych skupionych wokół Jeziora Głębokie.

Promocja biegów w extremalnych warunkach oraz zdrowego trybu życia zbliżonego do natury a także aktywizacja fizyczna młodzych pokoleń.
Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej, sportowej rywalizacji.

ORGANIZATOR:

Organizatorem jest Klub Sportowy ”ExtremE Wolf”.

Biuro zawodów będzie się znajdowało 28.11.2020 roku, na kąpielisku Głębokie przy Saunie Ruska Bania, 50 metrów od linii startu oraz mety biegu i będzie czynne od 8:30 do 10:45.

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

Impreza odbędzie się 28.11.2020 na terenie Plaży Miejskiej Jeziora Głębokie w Szczecinie, start, meta oraz biuro zawodów zlokalizowane będą bezpośrednio na kąpielisku.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.
Trasa biegów dziecięcych będzie przebiagała na terenie kąpielsika.
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy o czym poinformuje uczestników biegu.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do zawodów odbędą się pod linkiem podanym na głównej stronie www.extremewolf.pl, start zapisów w dniu 12.09.2020 o godzinie 09:00.


Limit uczestników 200 osób! Łącznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników.

Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej potwierdzone zostaje wpłatą.

Wpisowe dla osób zgłaszających się  wynosi 40 zł.

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Protiming.pl do 31.10.2020r. i zaksięgowanie opłaty startowej na koncie Organizatora. Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zgłoszenia. W przypadku rezygnacji uczestnika po dokonaniu wpłaty, nie podlega ona zwrotowi.

Opiekun dziecka startującego w zawodach DEEP V  bieg dzieci wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Biegu – w tym do zgłoszenia i udziału w konkursach m. in. takich jak: Biegowe Wydarzenie Roku, a także przetwarzania swoich danych osobowych
podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej, sportowej rywalizacji.


KLASYFIKACJE:

Roczniki 2014-2013 dystans 400 metrów,
Roczniki 2012-2011 dystans 600 metrów,
Roczniki 2010-2008 dystans 1000 metrów.

 
ŚWIADCZENIA:

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej

pamiątkową statuetkę,
ciepły napój i zupę
zabezpieczenie medyczne
oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu
nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna uzależnione od pozyskanych sponsorów (jeśli takich pozyskamy:)
wspaniałą, niezapomnianą atmosferę
satysfakcję z pokonania własnych słabości

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.
Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.

 
Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie trwania biegu, jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Rozpatrzeniem protestów zajmować będzie się Komisja

Odwoławcza powołana przez organizatora biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu ze względu na nieprzewidziane
okoliczności.

Dane kontaktowe do organizatora:

Piotr tel. 536 999 445