Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:23:09
-05:58:44
+01:28:25
59 54
1 / 2
-00:05:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii