Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:37:08
-05:44:45
+01:42:24
79 72 -
+
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii