Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:36:35
-05:45:18
+01:41:51
77 71
3 / 5
-00:40:22
+00:42:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii