Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:35:59
-02:14:28
+01:30:58
50 48
2 / 5
-00:40:58
+00:41:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii