Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:35:59
-05:45:54
+01:41:15
75 69
2 / 5
-00:40:58
+00:41:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii