Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:42:50
-05:39:03
+01:48:06
83 76
6 / 9
-00:39:41
+00:58:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii