Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:42:50
-01:57:03
+01:37:49
32 31
2 / 3
-00:05:12
+00:58:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii