Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:00:57
-06:20:56
+01:06:13
30 29
2 / 9
-01:21:34
+00:16:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii