Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:56:45
-01:18:38
+00:34:47
50 18
1 / 1
01:19:20
-02:35:31
+00:40:26
27 14
2 / 3
-00:16:04
+00:15:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii