Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
01:04:13
-00:28:18
+00:21:08
45 12
K20 : 6
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii