Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
04:08:23
-06:13:30
+01:13:39
41 3
3 / 8
-06:13:30
+00:54:40
00:08:21
-00:10:19
+00:02:36
39 3
K40 : 1
2 / 3
-00:01:38
+00:01:02
00:31:07
-00:10:13
+00:31:07
248 56
K40 : 10
5 / 10
-00:06:22
+00:05:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii