Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:15
-00:33:46
+00:28:28
167 44
K30 : 19
12 / 16
-00:14:08
+00:27:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii