Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
01:02:15
-00:36:50
+00:12:00
32 3
K30 : 2
00:21:15
-00:17:57
+00:04:04
26 1
K30 : 1
00:23:54
-00:17:26
+00:23:54
37 2
K30 : 1
00:12:46
-00:14:33
+00:02:52
28 3
K30 : 2
00:22:22
-00:29:20
+00:03:10
11 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii