Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
01:18:40
-00:20:25
+00:28:25
132 34
K30 : 8
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii