Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:56:53
+
31 4
K30 : 3
00:25:39
-00:19:42
+00:08:50
145 15
K30 : 6
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii