Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
04:41:54
-05:39:59
+01:47:10
82 75 1
2 / 7
-03:45:45
+01:32:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii