Sylwia Tillack

10 WDH Wataha
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
05:35:16
+03:48:55
6 3 1
1 / 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii