Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:42
-00:39:19
+00:22:55
130 27
K20 : 3
3 / 4
-00:06:18
+00:05:32
00:31:16
-00:14:05
+00:14:27
295 88
K20 : 21
6 / 6
+00:13:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii