Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
04:48:30
-01:14:28
+04:48:30
338 53
K30 : 22
15 / 16
-00:58:06
+01:52:34
00:31:12
-00:14:09
+00:14:23
292 85
K30 : 26
10 / 11
-00:02:16
+00:13:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii