Mateusz Leśniak

choszczeńska 10
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:16:57
-00:38:35
+00:00:38
3 3 1
1 / 12
-00:17:35
00:18:00
-00:27:21
+00:01:11
6 6
M20 : 4
1
1 / 6
-00:13:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii