Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:26:27
-00:19:20
+00:07:39
37 -
2 / 3
-00:07:24
+00:05:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii