Wojciech Mickiewicz

Hotel Amber Baltic
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
03:26:37
-06:55:16
+00:31:53
6 6 1
1 / 3
-01:18:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii