Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
04:16:34
-02:33:25
+01:29:35
28 6
00:26:11
-00:18:37
+00:10:25
264 74
K30 : 28
00:25:02
-00:15:58
+00:08:22
155 22
K30 : 6
00:28:44
-00:19:05
+00:28:44
104 25
K30 : 15
00:30:28
-00:18:37
+00:11:26
120 37
K30 : 13
00:29:52
-00:17:02
+00:11:33
142 44
K30 : 12
00:28:56
-00:21:46
+00:28:56
113 29
00:14:38
+
98 17
K30 : 10
00:25:40
-00:15:40
+00:25:40
88 8
K20 : 3
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii