Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:31:52
-00:19:50
+00:12:40
152 84
11 / 11
+00:08:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii