Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:29:07
-00:22:35
+00:09:55
106 47
4 / 8
-00:05:58
+00:05:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii