Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie
04:19:02
-06:02:51
+01:24:18
51 47 1
00:19:33
-00:41:15
+00:01:19
5 5 2
00:02:55
-00:18:19
1 1 1
00:18:27
-00:22:41
1 1 1
00:22:07
-00:28:23
+00:22:07
4 - 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii