Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:27:16
-00:23:26
+00:27:16
82 14
00:30:26
-00:20:04
+00:30:26
89 -
00:16:04
+
156 50
K20 : 12
00:29:50
-00:20:36
+00:10:39
98 34
K20 : 13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii