REGULAMIN

REGULAMIN IV EDYCJI BIEGU EXTREME WOLF 13.02.2021

CEL IMPREZY:
Promocja Rezerwatu Przyrody Świdwie, Gminy Dobra oraz Powiatu
Polickiego.
Promocja biegów w extremalnych warunkach oraz zdrowego trybu życia
zbliżonego do natury.

ORGANIZATOR:
Organizatorem jest Klub Sportowy "ExtremE Wolf" oraz Gmina Dobra.
Biuro biegu będzie się znajdowało w 13.02.2021 roku, na boisku
sportowym. Biuro biegu  będzie czynne od 8:00 do 10:45.

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:
13.02.2021 godz. 13 warunkowo utrzymany termin dystansu 25 km.
Dystans 6 i 12 km przeniesiony na termin 20.03.2021.
Trasa będzie przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych  będzie oznaczona przez organizatora.
Dwa km. przed metą wszyscy zawodnicy obowiązkowo zaliczają wejście
do wody. Start Biegu Extreme Wolf odbywa z boiska sportowego naprzeciw
Świetlicy w miejscowości Grzepnica, gmina Dobra. W tym samym miejscu
znajduje się meta.
Limit czasu wynosi 4 godziny dla dystansu 25 km / 3 godziny dla
dystansów 6 i 12 km.
15 min. przed startem omówienie tras, rozgrzewka, możliwość
spakowania do indywidualnych worków z nr. zawodnika rzeczy do ubrań
,które po zakończeniu biegu zostaną zwrócone zawodnikom.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każdy z uczestników musi w dniu zawodów posiadać maseczkę na twarzy
w/g. wytycznych covid 19 na dzień 13/02/2021
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia
13.02.2021r.
Uczestnicy startują w biegu jedynie w szortach
mężczyźni spodenki krótkie lub 3/4 dopuszczamy kompresje na łydki,
rękawiczki, czapka buuf na szyję
kobiety dopuszczamy koszulki z krótkim rękawkiem.

Dystans 25 km. obowiązkowe wyposażenie w formie plecaka biegowego z
folią NRC oraz kurtką przeciw wiatrową.
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do IV EDYCJI BIEGU EXTREME WOLF odbędą się pod linkiem
podanym na głównej stronie www.extremewolf.pl [1], start zapisów w
dniu 12.09.2020 o godzinie 09:00.

Limit uczestników 200 osób! Łącznie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników.
Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej
potwierdzone zostaje wpłatą.
Wpisowe dla osób zgłaszających się  wynosi:
-  65 zł w terminie do 12.09.2020 za każdy dystans,

  1) dystans 6km i 12 km:
80 zł w terminie do 31.12.2020,
90 zł w termnie do 31.01.2021.

  2)  dystans 25 km:
90  zł w terminie do 31.12.2020,
100 zł w terminie do 31.01.2020.

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na stronie Protiming.pl do 31.01.2021r. i zaksięgowanie
opłaty startowej na koncie Organizatora. Brak opłaty startowej w
wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zgłoszenia. W przypadku
rezygnacji uczestnika po dokonaniu wpłaty, nie podlega ona zwrotowi.
Uczestnik startujący w Biegu Extreme Wolf wyraża zgodę do
wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Biegu – w tym do
zgłoszenia i udziału w konkursach m. in. takich jak: Biegowe
Wydarzenie Roku, a także przetwarzania swoich danych osobowych podanych
w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na
mecie.
Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej,
sportowej rywalizacji.

KLASYFIKACJE:
Z powodu pandemii nie przewidujemy indywidualnego pomiaru czasu oraz
ciepłych posiłków na mecie biegu.
ŚWIADCZENIA:

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej
pamiątkowy medal i koszulkę okolicznościową.
zabezpieczenie medyczne
oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb
porządkowych i zabezpieczenia biegu.
Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
Uczestnicy startujący w Biegu ExtremE Wolf zobowiązują się do
przestrzegania postanowień Regulaminu Biegu ExtremE Wolf 13,02,2021.

Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu
łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu
zawodnika.
Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie
trwania biegu, jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Rozpatrzeniem
protestów zajmować będzie się Komisja
Odwoławcza powołana przez organizatora biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy oraz terminu biegu ze
względu na nieprzewidziane
okoliczności.

Dane kontaktowe do organizatora:
Piotr tel. 536 999 445   Małgosia tel. 502 942 481
info@extremewolf@gmail.com

Wolontariat: Bogusia 508 220 380