WATAHA V Drużynowy Crossowy Bieg z naturalnymi przeszkodami.

CEL IMPREZY: 

Promocja Puszczy Wkrzańskiej , przyrody Województwa Zachodniopomorskiego. 

Promocja biegów w extremalnych warunkach oraz zdrowego stylu życia jak najbliżej natury wykorzystując naturalne przeszkody. 

ORGANIZATOR: 

Organizatorem jest Klub Sportowy “ExtremE Wolf” przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 

TERMIN, MIEJSCE, TRASA: 

Start biegu Extreme Wolf Wataha odbędzie się 10.09.2022 roku o godz. 11:00 na dystansie 13 km. i godz. 12:00 na dystansie 7 km. 

Listę z rozpiską godzinową startu poszczególnych drużyn zamieścimy 7 dni przed imprezą. Trasa będzie przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych, będzie oznaczona przez organizatora. Zawodnicy będą mieli do pokonania wąwozy, starorzecza, liczne strome wzniesienia oraz wejście do wody. 

Zapisy odbywają się na dwóch dystansach do wyboru: 

7km. Garbata Baba Jaga 

13 km. Stara Wilczyca 

Możliwość zapisania mają wyłącznie osoby, które wspólnie stworzą drużynę od 2 do maksymalnie 16 osób, każda drużyna musi posiadać nazwę własną. 

(w przypadku chęci zgłoszenia większej ilości zawodników prosimy o wcześniejszą informację na adres info@extremewolf.pl nieobowiązkowy, aczkolwiek mile widziany jednolity strój wyróżniający drużynę) 

Start Biegu „Wataha” odbędzie się 10/09/2022 z Polany Białej w Szczecinie. W tym samym miejscu znajduje się meta. 

Start poszczególnych drużyn odbywać się będzie w odstępach 60 sekundowych. Lista drużyn i czas startu podamy 7 dni przed planowaną imprezą. 

Limit czasu dla każdej drużyny wynosi 2 godziny. 

Rejestracja: 

Zawodnicy muszą odprawić się w dniu startu 10.09.2022, w biurze zawodów od godz. 9:30 – 10:45, dla trasy 15 km. / od godz. 9:30 – 11:45 dla trasy 7 km.

Biuro zawodów mieścić się będzie na Polanie Białej w Szczecinie, bezpośrednio przy linii startu oraz mety biegu na terenie lasku Arkońskim, możliwe jest przeniesienie biura, o czym poinformujemy do 30/08/2021. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 10.09.2021 r. 

Na całej trasie obowiązuje rygorystyczny zakaz pozbywania się opakowań po żelach i innych suplementach pod karą dyskwalifikacji. Biegniemy w terenie leśnym, więc gospodarujmy odpady we własnym zakresie. 

Zgłaszający się do biegu uczestnicy oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przeciwwskazania lekarskie, medyczne i zdrowotne do udziału w Biegu organizowanego przez stowarzyszenie Extreme Wolf pod nazwą „Wataha”,( tj.: biegu w terenie leśnym z naturalnymi przeszkodami jak woda, krzewy, gałęzie, konary, liczne strome przewyższenia itp.) 

Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani, weryfikacja osobowa będzie przebiegała na podstawie dowodów osobistych. 

ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia do Biegu Extreme Wolf Wataha będą przyjmowane poprzez formularz na stronie internetowej extremewolf.pl od dnia 19.06.2022 roku, godz. 20.00, do dnia 07.09, godz. 23.00. Link na stronie www.extremewolf.pl zakładka zapisy. 

Zapisy na Bieg możliwe są tylko poprzez portal zapisów 

www.protiming24.pl/startmeta/, do którego link podany jest na stronie organizatora. Podczas rejestracji konieczne jest podanie nazwy drużyny. Opłata startowa będzie pobierana przez system opłat udostępniony poprzez formularz zapisów. Zgłoszenie uznaje się jako potwierdzone w momencie dokonania płatności. 

Organizator nie przyjmuje opłat w gotówce. 

Koszt pakietu: 

Od 19.06.2022 do 29.07.2022 wynosi 120,00 PLN/osoba. 

Od 01.08.2022 do 07.09.2022 wynosi 140,00 PLN./osoba. 

Lista startowa będzie weryfikowana na podstawie kolejności wpłat na konto. Limit uczestników 200 osób! Łącznie. 

do 100 osób na trasę 7 km. “Garbata Babajaga” 

do 100 osób na trasę 15 km. “Stara Wadera”

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników, jeżeli będzie taka możliwość. 

ŚWIADCZENIA: 

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej 

– pamiątkowy medal w formie plecaka biegowego w jubileuszowej V edycji biegu WATAHA (brak możliwości odbioru jako pakietu. Plecak wyłącznie dla osób, które ukończą bieg w dniu startu zawodów.) 

– kulinarne regionalne specjały 

– wybrany jeden produkt marki Tenzi 

– zabezpieczenie medyczne 

– oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu 

– nagrody od sponsorów do rozlosowania wśród uczestników biegu. – wspaniałą, niezapomnianą atmosferę 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych. 

Uczestnicy startujący w Biegu ExtremE Wolf „WATAHA V” zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Biegu WATAHA. 

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących obostrzeń Covid 19 na dzień 10.09.2022 

Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika biegu łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika. 

Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie trwania biegu, 

jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Rozpatrzeniem protestów zajmować będzie się Komisja Odwoławcza powołana przez organizatora biegu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu ze względu na nieprzewidziane okoliczności.

Dane kontaktowe do organizatora: 

Biuro Zawodów 

kom. Gosia Krępa 502 942 481 

Wolontariat 

kom. Bogusia Kurek 508 220 380 

info@extremewolf.pl 

www.extremewolf.pl 

Liczba zawodników: 200 osób. 

Lokalizacja/data:
Szczecin Polana Biała Las Arkoński
10/09/2022
Start:
godz. 11.00 dyst. 13 km.
godz. 12.00 dyst. 7 km.