2 WIRTUALNY BIEG KORCZAKA
Regulamin „2 Wirtualny Bieg Korczaka”
1. Cel zawodów:
uczczenie pamięci Janusza Korczaka, który poświęcił całe swoje życie dzieciom poszkodowanym przez los;
popularyzacja biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej, jako jednego z elementów zdrowego trybu życia także wśród osób niepełnosprawnych oraz chodzenia z kijkami (Nordic Walking);
promowanie SOSW Nr 1 DNR w kraju;
promowanie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Amicus (Nr KRS 0000224754 – 1%);
aktywizacja uczniów SOSW Nr 1 DNR oraz osób niepełnosprawnych do spędzania aktywnie czasu wolnego na świeżym powietrzu zwłaszcza w okresie pandemii i nauczania zdalnego;
promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Polic, Szczecina i nie tylko zwłaszcza w okresie pandemii;
umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w wirtualnej rywalizacji sportowej.
2. Organizatorzy:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii Grzegorzewskiej
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS
3. Partner Główny:
Powiat Policki
4. Termin i miejsce:
Police, 10-11.04.2021 (2 dni)
Dowolne miejsce na kuli ziemskiej na świeżym powietrzu
5. Zasady uczestnictwa:
W wirtualnych zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/Bieg-Korczaka, oraz podpisze elektronicznie oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095);
Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika odbywa się poprzez jego opiekuna prawnego.
Zawodnicy w wieku poniżej 18 lat (którzy w dniu biegu nie osiągnęli jeszcze pełnoletności) mogą być zarejestrowani w Biegu/Marszu Dzieci rejestrowani przez konto osoby pełnoletniej na platformie https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/Bieg-Korczaka, która podpisując oświadczenie bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swojego niepełnoletniego podopiecznego.
Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji 2 Wirtualnego Biegu Korczaka oraz dokumentowania zawodów.
Zawody mają charakter indywidualny z rywalizacją korespondencyjną poprzez platformę https://www.protiming24.pl. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania deklarowanego dystansu w danej konkurencji w terminie od 10.04.2021 od godz. 00:01 do 11.04.2021 do 23:59 w dowolnym miejscu.
W danej konkurencji można przesłać tylko jeden zarejestrowany plik w formacie gpx lub tcx. Nie ma możliwości poprawy raz przesłanego wyniku w danej konkurencji. System zaakceptuje tylko pierwszy przesłany plik w danej konkurencji. 
Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy. W zawodach nie obowiązuje  limitu czasu. 
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych władz, dotyczących pandemii koronawirusa COVID-19.
Bieg na 5 km – konkurencja polega na przebiegnięciu dystansu 5 km i zarejestrowaniu startu aktywności biegowej za pomocą zegarka sportowego lub aplikacji sportowej na smartfonie oraz wygenerowania pliku w formacie gpx lub tcx i przesłania pliku do dnia 12.04.2021 do godz. 23.59 poprzez stronę https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/Bieg-Korczaka
Nordic Walking na 5 km – konkurencja polega na marszu z kijami do Nordic Walking dystansu 5 km i zarejestrowaniu startu aktywności NW za pomocą zegarka sportowego lub aplikacji sportowej na smartfonie oraz wygenerowania pliku w formacie gpx lub tcx i przesłania pliku do dnia 12.04.2021 do godz. 23.59 poprzez stronę https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/Bieg-Korczaka
Bieg/Marsz Dzieci na 1500 m – konkurencja polega na przebiegnięciu lub przemarszu (także na wózku inwalidzkim) dystansu 1500 metrów (1,5 km) i zarejestrowaniu startu aktywności biegowej lub spaceru za pomocą zegarka sportowego lub aplikacji sportowej na smartfonie oraz wygenerowania pliku w formacie gpx lub tcx i przesłania pliku do dnia 12.04.2021 do godz. 23.59 poprzez stronę https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/Bieg-Korczaka
Wózkowicze na 1500 m – konkurencja polega na przejechaniu na wózku inwalidzkim dystansu 5 km i zarejestrowaniu startu aktywności biegowej za pomocą zegarka sportowego lub aplikacji sportowej na smartfonie oraz wygenerowania pliku w formacie gpx lub tcx i przesłania pliku do dnia 12.04.2021 do godz. 23.59 poprzez stronę https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/Bieg-Korczaka
6. Rejestracja/Opłaty:
Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/Bieg-Korczaka
UWAGA! Można zarejestrować się tylko w 1 konkurencji
Termin zgłoszeń internetowych:
Bieg na 5 km
- od 19.03.2021, od godz. 00:00 (piątek) do 31.03.2020 (środa) do godz. 23:59 – opłata 20 zł dla pierwszych 100 osób, powyżej opłata wynosi 25 zł.
Nordic Walking na 5 km
- od 19.03.2021, od godz. 00:00 (piątek) do 31.03.2020 (środa) do godz. 23:59 – opłata 20 zł dla pierwszych 100 osób, powyżej opłata wynosi 25 zł.
Bieg/Marsz Dzieci na 1500 m (1,5 km)
- od 19.03.2021, od godz. 00:00 (piątek) do 31.03.2020 (środa) do godz. 23:59 – opłata 15 zł dla pierwszych 50 osób, powyżej opłata wynosi 20 zł. 
Wózkowicze na 1500 m (1,5 km)
- od 19.03.2021, od godz. 00:00 (piątek) do 31.03.2020 (środa) do godz. 23:59 – opłata 15 zł dla pierwszych 50 osób, powyżej opłata wynosi 20 zł
Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty startowej, którą można dokonać przez platformę https://www.protiming24.pl (PayU).
Uczniowie SOSW Nr 1 DNR oraz podopieczni Fundacji Aktywnej Rehabilitacji są zwolnieni z opłaty startowej (koszty startu pokrywa Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS)
7. Pomiar czasu:
Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności wykona firma PROtiming Marcin Wnuk poprzez stronę internetową  https://www.protiming24.pl
Uczestnik dokonuje samodzielnego pomiaru czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu uczestnik powinien posiadać urządzenie (telefon, zegarek) z GPS pozwalające na pomiar czasu i przebyty dystans. Uczestnik może korzystać z aplikacji monitorującej bieg (np. Strava, Polar, Garmin, Suunto itp.). Po biegu każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania pliku w formacie TCX lub GPX wygenerowanych w popularnych aplikacjach wymienionych powyżej poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie https://www.protiming24.pl/startmeta/ev/Bieg-Korczaka
Uczestnik zobowiązany jest do przesłania pliku w formacie TCX lub GPX maksymalnie do do dnia 12.04.2021 do godz. 23.59
Pomiar uczestnika zostanie zarejestrowany w systemie, jeśli przebyty dystans nie będzie krótszy od obowiązującego w danej konkurencji. 
8. Klasyfikacja końcowa:
Bieg na 5 km
W klasyfikacji Biegu na 5km (OPEN) dekorowanych będzie uroczyście, z zachowaniem reżimu sanitarnego, osobiście pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek na terenie SOSW Nr 1 DNR, ul. Korczaka 41 w terminie podanym przez organizatorów (w przypadku niemożności przybycia odbiór w umówionym terminie na stróżówce SOSW Nr 1 DNR/nie przewiduje się wysyłania trofeum pocztą);
Nordic Walking na 5 km
W klasyfikacji Nordic Walking na 5km (OPEN) dekorowanych będzie uroczyście, z zachowaniem reżimu sanitarnego, osobiście pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek na terenie SOSW Nr 1 DNR, ul. Korczaka 41 w terminie podanym przez organizatorów (w przypadku niemożności przybycia odbiór w umówionym terminie na stróżówce SOSW Nr 1 DNR/nie przewiduje się wysyłania trofeum pocztą);
Bieg/Marsz Dzieci na 1500 m (1,5 km)
Nie przewiduje się dekoracji w Biegu/Marszu Dzieci na 1500 metrów;
Wózkowicze na 1500 m (1,5 km)
W klasyfikacji Wózkowiczów na 1500 metrów (OPEN) dekorowanych będzie uroczyście, z zachowaniem reżimu sanitarnego, osobiście pierwszych trzech zawodników bez podziału na płeć na terenie SOSW Nr 1 DNR, ul. Korczaka 41 w terminie podanym przez organizatorów (w przypadku niemożności przybycia odbiór w umówionym terminie na stróżówce SOSW Nr 1 DNR).
9. Wyniki:
Wyniki będą dostępne po 13.04.2021 na stronie:
http://www.protiming.pl/results
Wyniki będą dostępne po 13.04.2021 poprzez strony:
https://www.facebook.com/BiegKorczaka/
http://soswdnr.pl/ 
http://www.amicus.police.pl/
9. Nagrody:
pamiątkowy medal dla każdego uczestnika za ukończoną i zarejestrowaną konkurencję.
sportowa chusta – komin dla pierwszych 50 zapisanych dzieci (istnieje możliwość dokupienia chusty powyżej limitu lub przez osobę dorosłą w cenie 10 zł w trakcie dokonywania zapisów -> odbiór wraz z medalem po zawodach od dnia 15.04.2021 do 30.04.2021)
w kategorii OPEN - Bieg 5 km kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetka;
w kategorii OPEN - NW 5 km kobiet i mężczyzn za miejsca I-III statuetka;
w kategorii OPEN - Wózkowicze na 1500 m za miejsca I-III statuetka;
wygenerowany do samodzielnego wydruku numer startowy;
pamiątkowy dyplom dla każdego uczestnika do obioru wraz z medalem;
10. Zasady finansowania:
koszty organizacji pokrywają Organizatorzy.
11. Postanowienia końcowe:
Nagrody: medale , dyplomy i chusty będzie można odebrać w stróżówce SOSW Nr 1 DNR (wejście od ulicy Kresowej przy szlabanie) na podstawie dowodu osobistego i numeru startowego (może być w smartfonie) w dniach od 15.04.2021 do 30.04.2021 w godz. 08.00 – 15.30 poza sobotą i niedzielą. W przypadkach indywidualnych prosimy o kontakt poprzez email: marcin.hawrylak@soswdnr.pl
UWAGA! Istnieje możliwość zakupu koszulki startowej bez ramiączek w rozmiarach damskich i męskich S, M, L, XL, XXL z logiem 2 Wirtualnego Biegu Korczaka w cenie 20 zł w trakcie dokonywania zapisów -> odbiór wraz z medalem po zawodach od dnia 15.04.2021 do 30.04.2021.
Organizator w związku z realizacją imprezy nie zapewnia uczestnikowi opieki medycznej,  toalet, punktów odżywczych, ubezpieczenia, pomiaru czasu ani innych usług gwarantowanych w klasycznych biegach masowych.
Każdy zarejestrowany zawodnik zobowiązany jest do samodzielnego wydrukowania numeru startowego, który dostępny będzie w pliku PDF.
Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o umieszczenie zrzutów z ekranu zapisów swoich biegów oraz zdjęć na swoich profilach społecznościowych z hasztagiem #BiegKorczaka. Jest to nieobowiązkowe i tylko dla chętnych. Najlepsze zdjęcie wraz z opisem zostanie wybrane i nagrodzone przez Organizatora.
Uczestnicy imprezy biorą w niej udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach.
Zaleca się, aby każdy uczestnik był ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów w dowolnym momencie po przekroczeniu liczby 100 zawodników w Biegu i Nordic Walking oraz 50 zawodników w Biegu/Marszu Dzieci i Wózkowiczach.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów
(Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
12. Kontakt:
Marcin Hawrylak, 604202166, marcin.hawrylak@soswdnr.pl
Marcin Wnuk, 508076644, kontakt@protiming24.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu biegu 2 Wirtualny Bieg Korczaka
Organizator biegu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Uczestników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administratorem zbioru danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS
Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych (imię, nazwisko, adres korespondencji) jest niezbędne do świadczenia Usług.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji Usług.
Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS
Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w związku z zawartą z Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.
Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS przetwarzać będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:
a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,
d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.
Dane uczestników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i realizuje wymagane przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,
b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:
a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.