REGULAMIN I EDYCJI WYDARZENIA  ‘’DEEP V’’ 09.01.2021
CEL IMPREZY:

Promocja terenów rekreacyjnych skupionych wokół Jeziora Głębokie.

Promocja biegów w extremalnych warunkach oraz zdrowego trybu życia zbliżonego do natury.

ORGANIZATOR:

Organizatorem jest Klub Sportowy ”ExtremE Wolf”.

Biuro zawodów będzie się znajdowało 09.01.2021 roku, na kąpielisku Głębokie przy Saunie Ruska Bania, 50 metrów od linii startu oraz mety biegu i będzie czynne od 8:30 do 10:45.

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

Zawody DEEP V odbędą się 09,01,2021 roku o godz. 11:00 na dystansie 7 km. Trasa będzie przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych z pięcioma wejściami do wody jeziora i będzie oznaczona przez organizatora. Start Zawodów jest wspólny dla biegu oraz nordic walking i odbywa się z wody przy pomoście kąpieliska. W tym samym miejscu znajduje się meta zawodów.

Limit czasu wynosi 1,5 godziny.

15 min. przed startem omówienie tras, rozgrzewka, możliwość  spakowania do indywidualnych worków z nr. zawodnika rzeczy do ubrań ,które po zakończeniu biegu zostaną zwrócone zawodnikom.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 08.01.2021r.

Uczestnicy startują w biegu jedynie w szortach

mężczyźni spodenki krótkie lub 3/4 dopuszczamy kompresje na łydki, rękawiczki, czapka buuf na szyję
kobiety dopuszczamy koszulki z krótkim rękawkiem.
ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do zawodów odbędą się pod linkiem podanym na głównej stronie www.extremewolf.pl, start zapisów w dniu 12.09.2020 o godzinie 09:00.


Limit uczestników 200 osób! Łącznie.

Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników.

Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej potwierdzone zostaje wpłatą.

Wpisowe dla osób zgłaszających się  wynosi:

-  65 zł w terminie do 15.10.2020 za każdy dystans, oraz 80 zł w terminie do 08.01.2021.

Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Protiming.pl do 08.01.2021r. i zaksięgowanie opłaty startowej na koncie Organizatora. Brak opłaty startowej w wyznaczonym terminie spowoduje usunięcie zgłoszenia. W przypadku rezygnacji uczestnika po dokonaniu wpłaty, nie podlega ona zwrotowi.

Uczestnik startujący w zawodach DEEP V wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji Biegu – w tym do zgłoszenia i udziału w konkursach m. in. takich jak: Biegowe Wydarzenie Roku, a także przetwarzania swoich danych osobowych
podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.
Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej, sportowej rywalizacji. 

KLASYFIKACJE:

Prowadzone będą klasyfikacje tylko w rozbiciu na bieg i Nordic Walking.

 

ŚWIADCZENIA:

Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej

pamiątkowy medal,
ciepły posiłek dla startujących
zabezpieczenie medyczne
oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu
nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategoriach: kobieta/mężczyzna uzależnione od pozyskanych sponsorów (jeśli takich pozyskamy:)
wspaniałą, niezapomnianą atmosferę
uczucie zimna

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i zabezpieczenia biegu.
Uczestnicy ubezpieczają się samodzielnie w zakresie NNW.
Uczestnicy startujący w Zawodach DEEP V zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu Zawodów.

 

Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika zawodów łamiącego zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.
Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie trwania biegu, jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Rozpatrzeniem protestów zajmować będzie się Komisja

Odwoławcza powołana przez organizatora biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu ze względu na nieprzewidziane
okoliczności.

 

 

Dane kontaktowe do organizatora:

Piotr tel. 536 999 445