Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
00:31:56
+
52 42
M30 : 16
00:32:16
-00:05:07
+00:15:27
48 31
M30 : 10
00:33:09
-00:14:40
+00:33:09
143 90
M30 : 44
00:38:24
-00:10:41
+00:19:22
161 93
M30 : 37
00:34:18
-00:12:36
+00:15:59
203 115
M30 : 17
00:37:47
-00:12:55
+00:37:47
191 108
01:15:47
+00:46:53
78 47
M30 : 18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii