Antoni Debiec

KKB Mosir Krosno / MOSiR KROSNO
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
04:43:53
-05:38:00
+01:49:09
88 79 2 4
1 / 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii