Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
05:16:50
-05:05:03
+02:22:06
123 105
2 / 2
+00:01:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii