Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:00:55
-06:20:58
+01:06:11
29 28
2 / 8
-06:20:58
+00:47:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii