Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:00:55
-02:38:58
+00:55:54
12 12
2 / 4
-01:51:31
+
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii