Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
03:34:34
-06:47:19
+00:39:50
8 8
1 / 4
-01:43:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii