Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
04:28:11
-05:53:42
+01:33:27
64 59
2 / 2
+00:05:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii