Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni
01:58:11
-02:07:47
+01:42:38
120 49
00:07:20
-00:25:31
+00:04:06
78 41
00:19:45
-00:39:15
+00:18:44
22 13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii