Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
01:05:15
-00:15:57
+00:35:35
32 27
01:09:03
-02:25:53
+00:50:38
54 26
00:24:56
+
9 4
K40 : 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii