Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
05:02:57
-05:18:56
+02:08:13
114 96
4 / 5
-02:15:35
+00:59:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii