Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:24:18
+
15 10
K30 : 4
00:47:26
+
22 17
K30 : 5
01:37:37
-00:25:16
+00:23:41
37 26
K30 : 10
00:46:04
-00:53:35
+00:11:44
16 12
00:44:04
-00:37:08
+00:14:24
11 8
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii