Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
03:40:42
-04:09:17
+00:47:20
21 4
K30 : 2
1 / 2
-00:59:49
00:44:07
-00:30:19
+00:09:28
80 6
K30 : 4
6 / 17
-00:27:52
+00:04:38
03:32:18
-02:31:29
+00:48:55
39 5
K_WIN : 5
1 / 5
-00:57:25
03:36:39
-02:12:09
+00:56:23
32 3
K30 : 2
1 / 3
-01:20:44
00:23:02
-00:32:35
+00:23:02
14 2
K30 : 1
2 / 6
-00:06:53
+00:01:07
00:21:29
-00:33:09
+00:01:52
15 3
K30 : 1
2 / 5
-00:15:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii