Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
03:33:21
-04:16:38
+00:39:59
17 2
K40 : 1
2 / 8
-02:41:49
+00:12:15
04:03:29
-01:45:19
+01:23:13
99 9
K40 : 4
8 / 14
-00:50:40
+00:37:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii