Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:13:37
-00:13:42
+00:03:43
52 7
K20 : 3
1 / 4
-00:07:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii