Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie
03:16:11
-04:33:48
+00:22:49
7 1
K50 : 1
1
00:41:38
-00:32:48
+00:06:59
46 3
K50 : 1
1
00:21:00
-00:31:58
+00:21:00
17 2
K50 : 1
1
03:21:20
-02:42:27
+00:37:57
23 4
K_WIN : 4
1
00:21:52
-00:22:32
+00:03:09
21 3
K50 : 1
2
04:22:21
-01:26:27
+01:42:05
139 13
K50 : 2
2
00:29:29
-01:44:31
+00:10:50
31 7 1
04:11:43
-06:10:10
+01:16:59
46 4 2
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii