Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie
04:03:49
-06:18:04
+01:09:05
32 31 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii