Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:26:07
-00:29:25
+00:09:48
197 162
9 / 25
-00:14:29
+00:07:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii