Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:42:04
-00:29:22
+00:42:04
30 5
K50 : 1
00:26:31
-00:23:12
+00:05:30
11 1
K50 : 1
03:30:32
-02:18:16
+00:50:16
28 2
K50 : 1
01:19:42
-00:43:11
+00:05:46
7 3
K50 : 2
00:52:32
-00:40:23
+00:12:41
15 1
K50 : 1
00:25:53
-00:31:44
+00:05:43
13 3
K50 : 1
01:01:16
-00:37:49
+00:11:01
23 1
K50 : 1
03:28:38
-02:34:20
+03:28:38
70 6
K50 : 1
00:48:44
-00:53:17
+00:08:57
15 2
K50 : 1
00:22:57
-00:22:24
+00:06:08
79 4
K50 : 1
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii