Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
03:28:38
-02:34:20
+03:28:38
70 6
K50 : 1
2 / 8
-01:31:27
+00:17:51
00:48:44
-00:53:17
+00:08:57
15 2
K50 : 1
1 / 5
-00:17:35
00:22:57
-00:22:24
+00:06:08
79 4
K50 : 1
2 / 11
-00:12:49
+00:00:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii