Anna Jakubiak

Raz Szczecin
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:19
-00:35:42
+00:26:32
147 36
K50 : 3
5
5 / 5
+00:17:35
00:26:15
-00:19:32
+00:07:27
34 - 2
1 / 4
-00:13:26
00:24:33
-00:20:48
+00:07:44
117 9
K50 : 2
1
3 / 11
-00:11:13
+00:01:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii