Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety
00:13:44
+
67 7
K40 : 1
00:24:24
-00:31:08
+00:08:05
136 14
00:58:59
-00:21:52
+00:17:10
41 7
K40 : 3
04:29:14
-01:33:44
+04:29:14
279 34
K40 : 9
01:00:53
-00:41:08
+00:21:06
101 17
K40 : 11
00:27:46
-00:17:35
+00:10:57
190 30
K40 : 13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii